about

mulderendevries architecten is in 2005 opgericht door Remco Mulder en Marian de Vries en is sinds 2022 gevestigd op Vredeoord in Eindhoven, direct naast het voormalige hoofdkantoor van Philips.

Beide architecten hebben ruim 20 jaar ervaring opgebouwd bij gerenommeerde bureaus en werken daarnaast samen aan al dan niet collectieve particuliere projecten en prijsvragen. In het gezamenlijk werk combineren zij kennis en ervaring, wat leidt tot specifieke ontwerpen, die op alle niveaus zijn doordacht. Dit werk omvat het integraal ontwerp van woningen en transformaties tot meubilair en tuinen en tot publicaties en stedelijke ontwerpvisies.

Na hun studie aan de TU in Eindhoven, concentreerden ze zich op een verschillend werkveld; Remco Mulder werkt – na 17 jaar ervaring bij diederendirrix architecten – als projectmanager en architect met Bureau FRANKEN [Eindhoven] aan projecten, met name gericht op herbestemming en verduurzaming. Marian de Vries werkt als architect en stedenbouwkundige op het raakvlak van architectuur, stedenbouw en landschap bij Buro LUBBERS, landschapsarchitectuur en stedenbouw [Vught].