Dwelling Mounds Delémont

Het gebied Gros-Seuc, in de bocht van de rivier de Sorne, is een van de laatste groene gebieden in de bebouwde kom van het agrarische stadje Delémont. Het gebied wordt regelmatig getroffen door wateroverlast door overstroming van de Sorne.

Ons plan is een antwoord op de woningbouwopgave, het waterprobleem en het verdwijnen van groen in de stad. De bedding van de rivier wordt aan de rechteroever verbreed, zodat de waterbergende capaciteit toeneemt. Met de afgegraven grond worden (schier)terpen gevormd. Deze terpen (mounds) vormen een stabiele en droge ondergrond voor de nieuwe woonbebouwing. De dwelling mounds liggen ontspannen verspreid in het beekdal als een grazende kudde langs de oever van de rivier.

Het beekdal rondom de woningen wordt ingericht als park. De lage delen met wilgen, elzen en populieren overstromen in natte tijden en worden doorsneden met vlonderpaden. De hogere delen zijn meer cultuurlijk ingericht met boomgroepen, zitplekken en speelveldjes.

Het oude slachthuis op de linkeroever, dat herinnert aan het agrarische verleden van de plek, krijgt een nieuwe functie als ecoboerderij. Dit vormt het centrum voor activiteiten op het gebied van natuureducatie en de verkoop van streekproducten zoals honing, fruit, meel en eieren. Op de binnenplaats worden ambachtelijke pannenkoeken geserveerd.

Europan 9 CH Delémont | thema ‘Sustainable City and New Public Spaces’ | prijsvraaginzending ‘Dwelling Mounds’ | ontwerp juni 2007 | organisatie Europan 9 Suisse ism gemeente Delémont (CH)

Sustainable City and New Public Spaces
Het thema van Europan 9 luidt ‘Sustainable City and New Public Spaces’. Of het nu gaat over verkeer en vervoer, over open ruimte versus bebouwing, over (her)gebruik van gebouwen, duurzaamheid vormt een wezenlijk onderdeel van het denken over en het vormgeven aan de stad. Deze aspecten komen daarom terug in de opgaven voor de Europan 9-locaties.
juryrapport Zwitserland