International Criminal Court

Met het verdrag van Rome (juli 1998) werd internationaal vastgelegd dat er een Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag zal worden opgericht. Hier zullen personen berecht worden die worden beschuldigd van oorlogsmisdrijven, volkerenmoord en ernstige vergrijpen tegen het internationale humanitaire recht.

Voor het ontwerp van het tribunaal is het belangrijk te beseffen, dat internationale strafprocessen een duidelijk onderscheidend karakter hebben ten opzichte van processen binnen nationale rechtbanken.

De wereld van Franz Kafka (1883-1924) heeft mij geïnspireerd een serieuze instelling als dit Strafhof in architectonische beroering te brengen. Ik werd gegrepen door de overeenkomsten tussen bepaalde situaties en gebeurtenissen in het boek Der Prozeß en de soms ongrijpbare en absurde werkelijkheid. De film The Trial (1961), die Orson Welles gebaseerd heeft op dit boek van Kafka, vormt een treffende verbeelding van de ongrijpbare sfeer van Kafka’s oeuvre en heeft mij geholpen bij het ontwerpen van ruimtes en ensceneringen in het gebouw.

Het ontwerp vormt een langgerekt volume, als half opgegraven uit de geologische lagen van de Scheveningse duinen, tussen een moerasachtig gebied en een kunstmatig aangelegd duin. De verschillende geïsoleerde circulatieruimtes hollen het gebouw uit en leiden de bezoekers naar één van de drie courtrooms. Voorzien van de huidige technische hulpmiddelen hoopt de fysieke courtroom te concurreren met het denkbare toekomstbeeld van de virtual courtroom. Mogelijk leidt de architectonische enscenering tot het op de spits drijven van het verschil tussen wat men verwacht en ervaart in het ‘gerecht’.

afstudeerontwerp TU/e, Architectuur | concept of International Criminal Court in The Hague | ontwerp 2000 | afstudeercommissie Bert Dirrix, Pieter Jan Gijsberts, Jeroen Boomgaard, Marc Maurer en Ronald Knappers | nominatie en deelname Archiprix 2001

Publicatie boek Archiprix 2001 : The Best Plans by Dutch Students, geredigeerd door Henk van der Veen