Socalcos Oeiras Portugal

Het thema van Europan 7, suburban challenge, is duidelijk voelbaar op dit terrein van een verlaten kruitfabriek. Voor dit vergeten deel van het dorp, een verwilderde vallei met leegstaande industriële gebouwen, vraagt men een uitbreiding van ±70 woningen, alsmede een herbestemming van de kruitfabriek. Het plan is sensibel voor het landschap en de context. Kleinkorrelige woningbouw wordt gestrooid over terrassen die doen denken aan het wijnbouwlandschap (socalcos) in de omgeving. Een avontuurlijk pad verbindt de kruitfabriek met het marktplein in het hoger gelegen dorp.

Europan 7 Oeiras Portugal | Tema ‘Intensidade e Diversidade Residencial – Sub-urban challenge and housing diversity’ | prijsvraaginzending ‘Socalcos’ | ontwerp mei 2003 | i.s.m. Joana Cameira (P) en Jorge Garrudo (E) | organisatie Europan 7 Portugal ism Municipality of Oeiras (P) | nominatie in preselectie

Cidades participantes: Évora, Montijo, Oeiras, Vila do Conde (mais 64 outras cidades europeias). Equipas inscritas: 3.500, sendo 307 em Portugal (2º país com maior nº de inscrições). Propostas entregues: 2.031, sendo 145 em Portugal: publicaçõ Concurso Europan 7 Portugal