Engelermeer ‘s-Hertogenbosch

landschapsvisie

Meer dan water is ruimte voor mens, flora en fauna in een bijzondere symbiose. Een meer is meer dan water. Het gebruik van de oevers biedt ongekende mogelijkheden. Het rationele lijnenspel van zandwinningen en buitenpolder contrasteert met het natuurlijke en reliëfrijke karakter rond de eendenkooi. Dit contrast wordt in het ontwerp verrijkt.

Aan de natuurlijke zijde laten we de natuur haar gang en worden omringende natuurgebieden aan elkaar verbonden. Het gebied wordt extensief gebruikt. Afwisseling van steile en flauwe oevers, reliëf en bodemsamenstelling maken het gebied van grote ecologische waarde. De gecultiveerde zijde leent zich voor intensieve watersportrecreatie en wordt via de snelweg gekoppeld aan de regio. Het bestaande lijnenspel van sloten vormt de basis voor een rabattenstructuur van watergangen en landtongen met verschillende maaiveldhoogten. Deze ingreep zorgt voor ecologisch interessante gradiënten. Er ontstaat een rijk gecultiveerd landschap voor activiteiten als vissen, kanoën en wandelen. De lijnen van het cultuurlandschap worden benadrukt door kenmerkende damwanden. Twee daarvan dragen het watersportpaviljoen, dat fier boven het water prijkt.

watersportpaviljoen

Het watersportpaviljoen is meer dan alleen een gebouw. Het maakt onderdeel uit van het landschap op lokaal en regionaal niveau en is daarbij ontmoetingsruimte, boothelling, oriëntatiepunt, windwijzer, speelobject en energiecentrale in één. Het huidige Engelermeer ademt de Hollandse affiniteit met civiele werken; robuuste stalen zandzuigers, sluizen, oevers en poorten van damwanden. Het rationele lijnenspel van zandwinningen en buitenpolder worden in onze landschapsvisie versterkt door sloten en damwanden. Vanaf de Engelense weg begeleiden twee damwanden fietsers, roeiers en badgasten naar het meer. Met lange lijnen vloeien landschap en architectuur in elkaar over. De damwanden verstevigen en tillen het paviljoen boven de boothelling en het water uit, eindigend in duiktoren en windmolen; het nieuwe oriëntatiepunt Engelermeer. Het meerwater wordt gebruikt voor koeling en verwarming van het paviljoen. De windmolen pompt, het groendak isoleert. Eventueel hergebruik van damwanden voltooien het duurzame ontwerp. Er is meer dan het paviljoen; damwand-bouwwerkjes weerspiegelen de identiteit van het gebied en faciliteren een rijk scala aan gebruiksmogelijkheden zoals oeverzwaluwwand, entreepoortjes, uitkijkvlot, vogelaarshut, ecopassage en steiger.

Ontwerp watersportpaviljoen en landschapsvisie Engelermeer
Prijsvraag ‘visie Engelermeer en watersportpaviljoen ‘s Hertogenbosch | inzending meerdanwateris | organisatie BAI ‘s-Hertogenbosch
| prijsvraagontwerp mei 2010 ism Froukje Nauta


Geplaatst

in

,

door

Tags: