Strijp-R Eindhoven

Strijp R, het terrein waar vroeger de beeldbuizen van Philips werden geproduceerd, is omgevormd tot woongebied van ca. 500 woningen. Het ontwerp is afgestemd op de wensen en behoeften van werknemers in Brainport. Duurzaamheid en inventiviteit van de oplossingen staan in dit plan voorop. Het resultaat is een spannend groenstedelijk woonmilieu, informeel en autoluw, tussen binnenstad en buitengebied.

luchtfoto 1e fase nieuwbouw met behoud van gebouwen RF en RK (2022)

Het stedenbouwkundig plan voor Strijp R wordt gedragen door vier krachtige elementen die voortkomen uit de plek en passen bij de gewenste identiteit. De bestaande groene bomenrand rondom het terrein is uitgebreid en getransformeerd tot een Zoompark. De brede parkzone maakt van R een groene kamer in de stad en zorgt voor ruimtelijke inbedding en contact met de omgeving.

luchtfoto van de voormalige beeldbuizenfabriek van Philips

De historische diagonale lijn van de vroegere spoorlijn is getransformeerd tot een diagonaal Schakelpark, als verblijfsruimte voor de bewoners en als langzaam verkeersroute dwars door het gebied.

foto Raf Gorissen

De geschiedenis van Strijp R wordt zichtbaar door zoveel mogelijk relicten van het verleden te handhaven: gebouwen, maar ook bestratingmateriaal, bomen en inrichtingselementen. Grotere bouwdelen als de portiersloge, het perron en de loopbrug krijgen een plek in de stedelijke structuur.

De komst van Piet Hein Eek in de gebouwen RKII en RK III bracht reeds in een vroeg stadium levendigheid. De herinneringen aan het industriële verleden zijn ook vertaald naar de beeldkwaliteit van Strijp R. Zo wordt het bestaande palet van de beeldbuizenfabriek een uitgangspunt aan materialen en kleuren en dient de rationele architectuur uit de jaren ’50 als inspiratie voor nieuwe bebouwing. De hoofdontsluitingsring volgt grotendeels de trajecten van de voormalige productiestructuur en is herkenbaar aan de hergebruikte gebakken klinkers. De ringstructuur is functioneel en efficiënt en houdt de aangrenzende bouwvelden autoluw.

foto Bas Gijselhart

De bebouwing volgt het oorspronkelijke orthogonale grid. Binnen de landschappelijke drager zijn verschillende ‘velden’ met onderscheidende woningtypologieën en verschillende dichtheden ontworpen. De randen hebben een tuinstedelijk karakter. Het vrije veld in het midden heeft Scandinavische trekken door geclusterde woningen met buitenruimtes aan het Schakelpark. De noordzijde is bestemd voor vrije kavels in een bosrijke omgeving. Twee bijzondere vestingen dekken vervuilde grond af en voegen een intiem en stedelijker woonmilieu toe. Parkeren is ondergebracht in gebouwde voorzieningen of verscholen in parkeerhofjes en groene straatprofielen. Ook dat versterkt de groene uitstraling van de wijk.

Stedenbouwkundig Plan, Beeldkwaliteitplan, Inrichtingsplan
Opdrachtgever Amvest Projectontwikkeling | omvang circa 18 hectare | programma 500 woningen, werkplaats Piet Hein Eek, restaurant, woon-werkunits | ontwerp 2007-2008 | realisatie 2010-2023 | project in dienstverband bij Buro Lubbers en diederendirrix architecten

droneopname tijdens uitvoering 1e fase nieuwbouw mei 2015