KVL leerfabrieken

Het voormalige fabriekscomplex Koninklijke Verenigde Leder (KVL), aan het treinstation van Oisterwijk, is getransformeerd tot een nieuw woon- en werkgebied. In 2000 kwam het gebouwencomplex leeg te staan, op een terrein van 11 hectare groot. De bewaarde rijksmonumentale gebouwen met een vloeroppervlak van circa 26.000 m2 zijn gebouwd in het begin van de 20e eeuw. Het ensemble vormt de spil van het stedenbouwkundig plan, waaromheen nieuwe woonbuurten zijn gepland. Hiervoor maakte diederendirrix ook het beeldkwaliteitplan, waarover we in samenwerking met MTD Landschapsarchitecten de supervisie mochten voeren.

historisch beeld entreepoort KVL


In het monumentale ensemble hebben we in opdracht van de provincie Noord-Brabant het erfgoed samengebracht met oude en nieuwe ambachten. In de voormalige schaverij en ververij is het Europees Keramisch WerkCentrum (EKWC) gevestigd, dat circa 500.000 bezoekers per jaar ontvangt. Het voormalig hoofdkantoor en ledermagazijn (gebouw 28) aan het spoor biedt ruimte aan kleine creatieve en ambachtelijke ondernemers en huisvest de bakkerij van meesterpatissier Robèrt van Beckhoven. Vanuit diederendirrix architecten ontwierpen we onder meer de transformatie van dit hoofdgebouw en een nieuw appartementencomplex in opdracht van BPD.


Tussen de gebouwen blijven de stroken van betonnen stelconplaten behouden, bovenop de ondergrondse leidinggangen. Een nieuwe, openbare doorgang in het gebouw van het EKWC zorgt voor een passende entree voor het gehele gebied als hoofdtoegang vanaf het station en het centrum van Oisterwijk. De orthogonale opbouw van de nieuwe woonbuurten sluit aan op de bestaande assen. Deze buurten bevatten vooral grondgebonden woningen, naast enkele woongebouwen.


Het beeldkwaliteitplan voor de woonbuurten stuurt op een vormgeving die aansluit bij de bestaande gebouwen wat betreft materiaal, kleur, volume en bouwkundige elementen. Aan de noordzijde zullen aaneengesloten bedrijfspanden het geluid weren van de achterliggende industrie. De realisatie van alle woonbuurten kent een fasering van circa tien jaar.

KVL hoofdgebouw en ledermagazijn

Het monumentale hoofdgebouw (gebouw 28) is onderdeel van het voormalig fabriekscomplex van Koninklijke Verenigde Leder (KVL) in Oisterwijk. Het 120 meter lange gebouw ligt aan de spoorlijn die Eindhoven met Tilburg verbindt. De westelijke helft, een voormalig magazijn voor de opslag van huiden, is gebouwd in 1924. Vier jaar later is het kantoordeel aangebouwd en het magazijn met een extra verdieping verhoogd. We hebben het gebouw met minimale ingrepen geschikt gemaakt voor kleine zelfstandige ondernemers.


Een eigen spoorlijn voor de leerfabriek liep vlak langs en door het hoofdgebouw. MTD Landschapsarchitecten brengt in het inrichtingsplan de rails terug in de bestrating. Door het karakteristieke perron met luifel van beton en glas aan het gebouw te restaureren, ontstaat een bijzonder terras voor het hier gehuisveste bedrijfsrestaurant. De perronluifels bleken constructief extra versteviging nodig te hebben, net als de verdiepingsvloeren die niet op belasting volgens de huidige normen waren voorzien. Het vroeg de nodige creativiteit om deze grote bouwkundige ingrepen subtiel in te passen, zodat de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten behouden bleven. Door het verwijderen van inbouwwanden en -plafonds zijn de grote, lichte ruimtes hersteld. Een zorgvuldig gekozen kleurenpalet, passend bij de oorspronkelijke kleuren, zorgt voor een hernieuwd fris geheel.

De onderdoorgang in het midden van het gebouw is met een ranke beglazing getransformeerd tot de centrale ingang en maakt de twee bouwdelen ook op de begane grond tot een geheel.

Meesterpatissier Robèrt van Beckhoven heeft hier zijn banketbakkerij, patisserie en workshopruimte. De bovenverdiepingen zijn als open kantoorvloeren met gemeenschappelijke voorzieningen geschikt gemaakt voor kleine bedrijven. Op de begane grond is ruimte voor vergaderingen en evenementen.

Masterplan, Beeldkwaliteitplan en ontwerp transformatie hoofdgebouw
Rijksmonument KVL-terrein Oisterwijk | ontwerp 2010-2017 | oplevering hoofdgebouw augustus 2014 | dienstverband diederendirrix | opdrachtgever gemeente Oisterwijk en provincie Noord-Brabant | leerfabriekkvl.nl