Nieuwdorp Stein

Bruisend Hart

Zaam Wonen en Gemeente Stein werken samen aan verduurzaming en revitalisering van de wijk Nieuwdorp in Stein. Nieuwdorp is een karakteristieke vroeg na-oorlogse uitbreidingswijk volgens de principes van een parochiewijk, een katholieke variant van de wijkgedachte. Kenmerkend is de centraal gelegen kerk. Daaromheen liggen vier buurten met een sterke sociale en ruimtelijke structuur. Deze worden van elkaar gescheiden door een assenkruis met oorspronkelijk een groen karakter.

Nieuwdorp staat voor een aantal grote uitdagingen: vergrijzing, een eenzijdig aanbod van eengezinswoningen, een verouderd woningbestand met een slechte energiescore en een stenige openbare ruimte.

Een van de eerste projecten is de herontwikkeling van de kerk- en schoollocatie tot het Bruisend Hart. De kerk blijkt als geheel lastig her te bestemmen voor de gewenste woon-zorgfunctie. Omdat de kerk de cultuurhistorische en sociale pijler is van de parochiewijk, wordt onderzocht of het westwerk behouden kan blijven.

Een prachtige locatie voor het buurtcentrum en andere maatschappelijke functies. De nieuwbouw voor de VPT appartementen vouwt zich om de ruimte van het voormalige middenschip. Hier ontstaat een semi-private binnentuin, omzoomd door een kolomstructuur die herinnert aan de kerkbogen.
Op de schoollocatie zijn ca. 30 levensloopbestendige appartementen en patiowoningen voorzien, rondom een semi-openbaar hof.

Het oorspronkelijke assenkruis wordt hersteld en vergroend. Een autovrije Loper rijgt de ontwikkelingen aan elkaar. Alle entrees liggen aan deze ‘pantoffelzone’, zodat een veilige én levendige ontmoetingszone ontstaat. De Loper maakt een groenzone toegankelijk voor de buurt. In samenspraak met bewoners wordt hier een klimaatadaptieve tuin voor divers gebruik aangelegd. De Loper vormt daarnaast een kapstok voor eventuele nieuwe ontwikkelingen op deze plek.

Stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan, supervisie architectuur, participatie | opdrachtgever Gemeente Stein en Zaam Wonen | oppervlak 2 ha | buurtcentrum, 33 VPT appartementen, 21 zorggeschikte appartementen, 9 levensloopbestendige woningen | ontwerp 2023 | status: voorlopig ontwerp | i.s.m. Martens Willems Humblé architecten, Jo Janssen architecten, 3W, Vivantes, DOP Stein


Geplaatst

in

, ,

door