Ossuarium ‘s-Hertogenbosch

Respectvol bewaren

De opgave betreft het ontwerp van de laatste rustplaats van de beenderen van 12.000 mensen. Ze verdienen respect eerder dan behandeld te worden als museumstuk of rariteit. De 12.000 doosjes vormen gezamenlijk een aanzienlijk volume. Om de intieme sfeer van de begraafplaats te behouden, stellen wij voor de knekels ondergronds te bewaren, in respectvolle rust. Bovengronds wordt het ossuarium gemarkeerd door een bescheiden ‘kapel’, die beantwoordt aan de behoefte tot contemplatie.

Toegankelijk

Boven- en onderwereld worden voelbaar gemaakt door een loopbrug. De brug verlengt de centrale as en markeert de overgang naar een contemplatieve wereld. Van opzij lijkt het rechthoekige volume van de kapel weggezakt in de grond. Een gebaar dat appelleert aan oude, verzakte grafzerken. Binnen geeft een trap, midden in een waterbassin, personeel toegang tot het ondergrondse ossuarium.

Contemplatief

De kapel heeft een buitenklimaat en maakt de elementen voelbaar. De gaten in de buitenwanden van de kapel refereren aan de maat van de knekeldoosjes. Tijd wordt zichtbaar in de traag draaiende projecties van het zonlicht. Hemelwater komt binnen door een smalle spleet in het dak en laat zijn sporen na op de hellende achterwand. Het bassin vangt het water op en weerspiegelt licht en gedachten.

ontwerp juni 2009 | prijsvraag BAI ’s-Hertogenbosch | locatie begraafplaats Orthen ’s-Hertogenbosch  |  bijzonderheden: nominatie | download catalogus


Geplaatst

in

door

Tags: