Rustenburgstraat

Woningstichting Trudo is eigenaar van circa 50 naoorlogse woningen aan de Rustenburgstraat. De woningen voldoen niet meer aan de technische eisen van deze tijd en worden vervangen door 89 nieuwbouwwoningen.

De historische en dorpse kwaliteiten blijven gehandhaafd en worden versterkt in het nieuwe plan. De huidige tweekappers worden vervangen door driekappers met dezelfde volumetrie en gevelmaterialen als de bestaande woningen en worden op dezelfde rooilijn teruggebouwd. Op de ‘achtererven’ worden kleine ecowoningen toegevoegd, als knipoog naar de vele schuurtjes en bouwwerken die bewoners in de loop der tijd hebben neergezet. Zo vindt verdichting plaats met respect voor cultuurhistorie.

Bestaande waardevolle bomen zijn sturend voor de exacte posities van de nieuwe woningen, paden en schuurtjes. Zo is voor het duurzaam behoud van een enorme beuk maatwerk geleverd. Om het wortelpakket niet te verstoren blijven twee bestaande woningen gehandhaafd en is een nieuw volume verkleind ten gunste van de groeiruimte van de beuk.

Rondom de woningen wordt een collectieve tuin aangelegd, met daarin voor elke woning een kleine privé-tuin. De inrichting van de collectieve buitenruimte volgt de stedenbouwkundige opzet: traditioneel rondom de cultuurhistorische woningen aan de straatzijde en natuurlijk en ecologisch in de achterzone rondom de ecowoningen. 

Het huidige straatbeeld van ligusterhagen en gras in de voortuinen keert in de nieuwe situatie terug. In de voortuinen voegen we bloembollen, geveltuintjes en bloeiende bomen toe. Ze geven geur en kleur aan de straat. De groenzone aan de achterzijde is weelderig en heeft een natuurlijk karakter, gericht op biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezamenlijk gebruik.

We bewaren zo veel mogelijk bomen en voegen nieuwe bomen, heesters en onderbeplanting toe. De beplanting is zoveel mogelijk inheems en veel diverser dan de huidige beplanting. Dit draagt bij aan beschutting, voedselvoorziening en veiligheid voor dieren zoals egels, vogels, vlinders en insecten. Op deze manier zorgen we voor meer biodiversiteit in het gebied.

Het regenwater wordt opgevangen in wadi’s. Dit zijn laagtes in de collectieve tuin, waar het water in de bodem kan trekken. Zo houdt iedereen droge voeten en krijgt de beplanting voldoende water.
Parkeren voor bezoekers en bewoners wordt opgelost in parkeerhofjes, omzoomd met groen. De verhardingen zijn circulair. Bestaand materiaal van de locatie wordt hergebruikt als voetpaden of opritten. Van de dakpannen maken we muurtjes waar insecten en planten een plek vinden.

impressie FAAM architects

Toekomstige bewoners kunnen meedenken over kleine collectieve plekken in de gedeelde tuin. Verspreid over het gebied zijn plekken uitgespaard voor bijvoorbeeld een mini-moestuin, een stilteplek, een speel- of ontmoetingsplek of een plek speciaal ingericht voor de biodiversiteit.

Inrichtingsplan | opdrachtgever Sint Trudo | oppervlak 5 ha | 89 woningen | ontwerp 2023 | status omgevingsvergunning ingediend | in samenwerking met Faam architects, Soontiëns Ecology, RA+, Rho adviseurs, Morgenmakers, Van Helvoirt Groenprojecten, Van Herpen, Strotec


Geplaatst

in

,

door