Vredeoord

Ter introductie: Vredeoord op hoofdlijnen
Het voormalige Philips-kantorenpark Vredeoord, met het kenmerkende Philips-hoofdkantoor als boegbeeld, wordt herontwikkeld tot woonbuurt. De creatieve levendigheid van Strijp S ligt om de hoek, voor de voorzieningen van het centrum hoef je maar de 10 minuten te fietsen en het groen van de Grote Beek, Philips de Jonghpark en het buitengebied liggen binnen handbereik. Op Vredeoord kun je ‘bijna buiten wonen in de stad’.
Marian de Vries (Buro Lubbers) heeft in opdracht van eigenaar Sint Trudo een stedenbouwkundig-landschappelijk raamwerk opgesteld voor deze nieuwe buurt. Het stedenbouwkundig plan speelt in op de kwaliteiten van de plek. Het plan voorziet zowel in stedelijke levendigheid als in een groene omgeving met rijk beplante woonstraatjes, forse beukenhagen en een groene zone dwars door de buurt. Het plan gaat uit van een groene, kindvriendelijke wijk met grotendeels grondgebonden woningen met tuin. Het groene raamwerk zorgt voor samenhang en zorgt voor het unieke buitenkarakter in de stad. De belangrijkste kenmerken van het plan zijn:

Stedenbouwkundig Plan Vredeoord, door Buro Lubbers, in opdracht van Sint Trudo

Inprikkers
Rondom Vredeoord liggen openbare wegen. Vanaf deze wegen zijn zogenaamde inprikkers voorzien. Ze hebben een brede middenberm met bomen waartussen geparkeerd wordt. De inprikkers reiken tot halverwege het plangebied, waardoor het middengebied autovrij blijft. De rijk beplante middenbermen geven het gebied een groen karakter.

Loper
De autovrije midden-as wordt ingericht als Loper voor voetgangers. Er is ruimte om te flaneren, spelen en ontmoeten. Levendige functies als woon-werkruimte, atelier, buurtschuur, hobbyruimte of speelvoorzieningen vinden hier een plek. Daarnaast legt het de verbinding met de speelvoorzieningen langs het spoor aan de westzijde en de scholen en buurten aan de oostzijde.

Dreef
De Dreef is de landschappelijke tegenhanger van de Loper. De groene laagte verbindt de aangrenzende woonbuurt Celsius met Vredeoord en met de groengebieden van De Grote Beek, het Philips de Jonghpark en het buitengebied. De Dreef heeft een natuurlijk karakter met grote bomen, ruig gras en heesters. De woningen in deze zone zijn geïnspireerd op ‘cabins in the wood’. Hemelwater wordt afgevoerd naar de Dreef en ter plaatse geïnfiltreerd en verder geleid naar de Grote Beek.
Cabins in the Wood ligt in de noordelijkste punt van de Dreef.

Zoom
Vredeoord is omzoomd door bestaande brede beukenhagen die het gebied verankeren in zijn omgeving en een sterke identiteit geven. Nieuwe hagen in het gebied zijn van dezelfde soort, waardoor een terugkerend herkenbaar motief ontstaat.

Bouwvelden
Op de overige bouwvelden worden voornamelijk huurwoningen gerealiseerd door Sint Trudo. De hoogwaardige architectuur is eveneens geïnspireerd op het thema buitenwonen in de stad. De twee westelijke bouwvelden zijn bestemd voor koopwoningen in particulier opdrachtgeverschap.

Zicht vanaf de Loper naar de Dreef. Beeld MdB3d, ontwerp Buro Lubbers.
Huurwoningen Sint Trudo. Beeld MdB3d, openbare ruimte: Buro Lubbers, architectuur: Hilberink Bosch.

In de randen van de Dreef zijn bijzondere boswoningen voorzien. Zeven dijkjes steken in de groene ruimte. Elk dijkje biedt plaats aan een cluster van 3 tot 6 woningen, bestemd voor verschillende CPO-groepen. De woningen liggen tussen de bomen en maken gebruik van het aanwezige hoogteverschil. De clusters worden van elkaar gescheiden door bosstroken in collectief eigendom. De tuinen, de materialen en de architectuur spelen in op de groene kwaliteiten van de omgeving.

Voor de positie van de woningen zijn spelregels opgesteld, teneinde elke woning en tuin te voorzien van goed uitzicht, prettige bezonning en voldoende privacy. Schuttingen en losse bergingen in de tuin zijn daarom niet toegestaan.
Alle woningen hebben hun adres aan het dijkje. De woningen worden in de hoek van de kavel gebouwd. Het gevelontwerp houdt rekening met de buren en de eigen privacy. Aan de tuinzijde profiteren de woningen van het uitzicht op de Dreef en de zon . Hier bevinden zich openslaande deuren, grote raampartijen, veranda’s en terrassen.